KOCA ÇINARIN DALLARI

Posted on
Balkanlarda Türklerin hâkimiyetinin sona ermesi ile başlayan, bilinçli ve bilinçsiz tahribatın geldiği noktayı konu edinen belgesel, ayrıntılı bir gözlemle tespitlerde bulunuyor. Belgesel,... Read More

AVRUPA’DA BELGESELİ (2008-2009)

Posted on
  İş Gücü Anlaşması sonucu, 1960’lı yılların başlarından itibaren Avrupa yollarına düşmek zorunda kalan Türklerin, ilk kuşaktan başlayarak yaşadıkları sıkıntılı sürece ... Read More

AYDINLIK DÜNYA

Posted on
      Türkiye dışında yaşayan Türk sanatçılar ve yapıtlarını konu edinen belgeselin her bölümü ayrı adların yaşamlarından izler aktarıyor. Her bir bölümünde ayrı sanatçıla... Read More

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ İŞLİĞİ

Posted on
Görüntü Yönetmenliği, kameranın yanı sıra görüntüyle birlikte değerlendirilecek ışık ve ses alanlarında, geçerli temel bilgilerden yola çıkarak genç iletişimcilere, sanatsı bakı... Read More

YÖNETMENLİK İŞLİĞİ

Posted on
Film Yönetmenliği İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi gibi pek çok bil... Read More

KURGU KURAM VE UYGULAMA İŞLİĞİ

Posted on
Kurgu Kuram ve Uygulamaları, kurgu ile anlam oluşturmayı temel alan anlayışla hazırlanmış bir dizi çalışmayı içeren, uygulama ağırlıklı etkinliktir. Kurgunun temel kuram ve kavramlar... Read More

SENARYO İŞLİĞİ

Posted on
Senaryo Yazımı ve Uygulama, fikrin, izleyiciyle film olarak buluşması sürecinin temelini oluşturan yaratıcı yazarlık çalışmalarını içeren, kapsamlı bir işlik etkinliğidir. Etkinlik, ... Read More

A JOURNEY IN TURKEY

Posted on
  Uzak, Türkler için az kullanılan kavramlardan biri. Üç yanı büyük denizlerle; Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile çevrili Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’ya olan ula... Read More

ÖZLÜK

Posted on
Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her birinin diğeri için adı kardeştir. Ede, kardeştir, ortak değerdir. Ede damgası, betiz sanatçısı Ahmet Yazıcı tarafından tasarla... Read More