ETKİNLİK

Etkinliklerimizi, bilginin paylaşılacağı ortamlar olarak tasarladık. İlk olarak Sinemasalı ile başladığımız bilgiyi paylaşım yolculuğumuza, Fiyab İşlikleriyle devam ediyoruz. Yola çıkarken muradımız;
Sinema sanatı alanında Türkçe içeriğin çoğalmasına katkı sunarak, sinema yapıtlarını, nitelikli ve özgün örnekleriyle, sinemaseverlere tanıtmak,
Ustalarla genç sinemacıları buluşturarak, temel bilgilerle donanımlı, deneyimlerle görgüsünü artırmış, sanat algısı gelişmiş meslek uzmanlarının yetişmesine uygun ortam hazırlamak,
İçerik, biçim ve yöntem gibi sinemanın katmanlarını hazırlayan temelde, sanatta geçerli eleştiri değerlerine uygun sinema eleştirisini yaygınlaştırmak,
Yerel kültürden beslenen sinema anlayışının gelişmesini destekleyerek evrenin sanat baylığına özgün eserler kazandırmak çabasını ilke edinen yaklaşımları etkin kılmaktı.
Bu eğilime uygun olarak 10 Ekim 2010 Salı gününden beri, Ankara’da, Etkinlik, İşlik ve Şenlik başlıkları altında bölümlendirdiğimiz bir dizi çalışmayı, gönüllülük temelinde yürütmeyi sürdürüyoruz.

SİNEMASALI

SİNEMASALI etkinliğiyle, öncelikle sinema sanatına ilgi duyan gençlerin geleneksi yöntemler ve güncel yeniliklerle bilgilenmesi hedefleniyor.
Bu nedenle, eğitim öğretim dönemlerine koşut bir takvim izleniyor.
Her yıl Ekim ayının ilk Salı günü başlayan izleme, yorum ve eleştiri toplantıları, izleyen yılın Haziran ayının ilk Salı günü sona eriyor.
Yılın üçte ikilik bölümünde, kesintisiz olarak her Salı, saat 18.30-21.30 arasında sinema meraklıları bir araya geliyor.
Etkinlik ücretsizdir.
Ayrıntılar için: 
www.sinemasali.com

FİYAB İŞLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle FİYAB-Film Yapımcıları Meslek Birliği'nce düzenlenen Fiyab İşliği, iletişim ve özellikle sinema alanında donanımlı meslek çalışanı açığını azaltmayı hedefliyor.
Gençlerin daha iyi meslek öğrenmelerine katkı sunmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, 2015 yılından beri Ede Film Yapım tarafından yürütülüyor.
FİYAB İŞLİĞİ, Senaryo, Görüntü, Kurgu ve Yönetmenlik alanlarında işbaşı eğitimiyle, uygulamaya yönelik olarak gerçekleştiriliyor ve her yıl yineleniyor.
Etkinlik Ücretsizdir.
Ayrıntılar için: 
www.fiyabisligi.com