İŞLİK

sinema yönetmenliği

Film Yönetmenliği İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi gibi pek çok bilim dalında belirli düzeyde bilgi birikimi sağlamış ve bu birikimlerini yönetmen olarak değerlendirmek isteyen meraklılar için tasarlanmış bir etkinliktir.
Deneyimli belgesel ve kurmaca yönetmenlerinin, meslek deneyimlerini paylaşmak, birlikte çalışma kültürünü aktarmak ve her aşamada yönetmen bakışını kazandırmak için yapacakları uygulamalar, etkinliğin temelini oluşturmaktadır.
TRT kökenli, yapımcılığın her aşamasında emeği olan usta yönetmen Mustafa Daver Atabey danışmanlığında yürütülen işliğin, her döneme ilişkin başvuru zamanı ve uygulama takvimiyle, etkinliğe katkı sunacak eğitmenlerin adları, yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır.

görüntü yönetmenliği kursları

Görüntü Yönetmenliği, kameranın yanı sıra görüntüyle birlikte değerlendirilecek ışık ve ses alanlarında, geçerli temel bilgilerden yola çıkarak genç iletişimcilere, sanatsı bakış oluşturmayı hedefleyen bir etkinliktir.
Alanlarında uzman eğitmenler tarafından, uygulamaya dönük bir yaklaşımla gerçekleştirilen etkinlik sürecinde, belgesel ve kurmaca içerikli kısa filmlerle, ayrıntılı meslek bilgisi ve kullanım yöntemleri deneyimlenmektedir.
TRT kökenli deneyimli görüntü yönetmeni ve kısa film uzmanı Hayri Çölaşan danışmanlığında yürütülen işliğin, her döneme ilişkin başvuru zamanı ve uygulama takvimiyle, etkinliğe katkı sunacak diğer görüntü yönetmeni eğitmenlerin adları, yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır.

senaryo yazarlığı kursu

Senaryo Yazımı ve Uygulama, fikrin, izleyiciyle film olarak buluşması sürecinin temelini oluşturan yaratıcı yazarlık çalışmalarını içeren, kapsamlı bir işlik etkinliğidir.
Etkinlik, Türkçe dil bilgisinden başlayarak, öykü ve senaryoya ulaşan yazım çabasını, alanında etkili ustaların bilgi ve deneyimiyle buluşturan, temel ve ileri düzeyde iki bölüm olarak tasarlanmış bir eğitim öğretim uygulamasıdır.
Sonuca dönük ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyen uygulama, bu alanda kendine gelecek hazırlamak isteyen genç kuşaklar öncelikli olmak üzere, yedinci sanata gönül vermiş ve bu sanatın içerisinde olmak isteyen herkese açık olarak yürütülmektedir.
TRT kökenli deneyimli yayıncı, senarist ve yönetmen Cafer Özgül danışmanlığında yürütülen işliğin, her döneme ilişkin başvuru zamanı, katılımcı sayısı ve uygulama takvimiyle, etkinliğe katkı sunacak usta eğitmenlerin adları, yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır.

kurgu işliği

Kurgu Kuram ve Uygulamaları, kurgu ile anlam oluşturmayı temel alan anlayışla hazırlanmış bir dizi çalışmayı içeren, uygulama ağırlıklı etkinliktir.
Kurgunun temel kuram ve kavramlarından başlayarak bir altyapı oluşturmayı öngören, sayısal kurgu yazılım ve cihazlarıyla, bir yapımın dilini oluşturacak kurgu yaklaşımının uygulamalı olarak yürütüldüğü işlik, TRT kökenli deneyimli kurgucu Günsel Gezmiş Temren sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.
Her döneme ilişkin başvuru zamanı ve uygulama takvimiyle, etkinliğe katkı sunacak diğer kurgu eğitmenlerinin adları, yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır.